mobile mobile

Publicpolicy.rs

Website Analysis

GENERAL INFO icon
Website Age
None
Alexa Rank
None
IP Address
None
META INFORMATION icon
Title
Public Policy
Description
This is main description
Content Type
utf-8
Moz Stats
Moz Backlinks Count 28780
Moz Page Rank 2
Domain Authority (DA) 27.0
Page Authority (PA) 27.0
Countries
Country Rank Pct
Alexa rank
Country Name None
Daily unique visits 0
Daily Page Views 0
Income Per Day 0 USD
Publicpolicy.rs valuation 1000
GENERAL HTML INFORMATION icon
Type Status
HTML 5 img
Responsive Website img
HTML SIZE INFORMATION icon
Publicpolicy.rs has a website text/code ratio of 25 %. Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content.
 • HTML Size: 680 KB
 • Text Size: 17000 KB
 • Code Size: 51000 KB
IMPORTANT HTML TAGS AND COUNTS icon
 • H10
 • H20
 • H354
 • H43
 • H50
 • H60
H3
No Text
1 U fokusu
2 Vidi me, čuj me: Zagovaranje zakonskih rešenja koja odgovaraju novim oblicima rada
3 Fairwork Srbija 2021 - 2023
4 Rod, klima i bezbednost: Zašto je važno uključiti klimatske promene u novi Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji?
5 Unapređenje kapaciteta OCD u Srbiji da zaštite ekonomska i socijalna prava Roma i migranata po izbijanju pandemije Covid-19
6 Nadzor zaposlenih koji rade na daljinu
7 Da li će ovi inovacioni domeni promeniti Srbiju?
8 Pozivni centri
9 Da li nas je karantin naučio da radimo od kuće?
10 Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
11 Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice
12 Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
13 Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti
14 LOVE (Pravo, red, vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju prava bez diskriminacije
15 Fond Svetlana Đurđević Lukić
16 Gig ekonomija u Srbiji: Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?
17 Izveštaj iz senke o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije
18 Povećanje efikasnosti rada nadležnih policijskih službenika kao preduslov efikasnijeg sprečavanja nasilja u porodici
19 Digitalne kompetencije
20 Uloga narodnih poslanika u sprečavanju vršnjačkog nasilja
21 Koliko ima frilensera u Srbiji?
22 Uspon platformske ekonomije u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi: Šta donosi budućnost?
23 Javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede
24 Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji
25 Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji
26 Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja
27 Unapređivanje uloge lokalne zajednice u sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema
28 Izvoz oružja i nasilje nad ženama
29 Novi Gigmetar je tu!
30 I kad pandemija prođe, rad od kuće ostaće sa nama
31 Digitalno i dostojanstveno: Kako postaviti standarde za nove forme nestandardnog rada u Srbiji?
32 Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
33 Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO
34 Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?
35 Institucionalni grant Think Tank fonda
36 Budućnost rada, budućnost je sada!
37 Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
38 Podrška opštinama u unapređenju socijalne inkluzije
39 Rod i oružje - Zašto je NAP 1325 važan?
40 Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
41 DEA - Buđenje ženskog digitalnog preduzetništva
42 Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
43 Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost
44 Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
45 Analiza efekata dve nove usluge u podršci deci izbeglicama/migrantima
46 Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
47 Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva
48 Mreža za ruralni razvoj kao okvir zajedničke saradnje istraživača u regionu
49 Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT
50 Podrška mreži žena policajaca u Jugoistočnoj Evropi (WPON)
51 Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca
52 Regionalni izveštaj o ljudskom razvoju na temu socijalne inkluzije – dodatno istraživanje
53 Evaluacija rezultata rada Fonda za socijalne inovacije
54 Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
H4
No Text
1 Najnovija publikacija
2 Dok nas rat ne rastavi: prikaz karakteristika tržišta gig rada u Ukrajini, Rumuniji i Srbiji
3 LJUDSKA BEZBEDNOST: FOND "Svetlana Đurđević Lukić"
COLOR ANALYSIS icon
 • #B6B0D3
 • #08361D
 • #CA913E
 • #CF9597
 • #C1C064
 • #33BE70
 • #786222
 • #5CD3AF
 • #F67F49
SOCIAL NETWORKS icon
Social Count
Facebook Likes 0
Reddit score 0
Pinterest Share Count 0
Vk Share Count 0
OK Share Count 0
WEBSITES USING THE SAME C CLASS IP
Domain IP Alexa Rank
COMMENTS (0)

POST A COMMENT